Photo detail

Photo detail

The Alexandria Courthouse in Old Town Alexandria.